κοινωνιολογικά μια ιστοσελίδα με υλικό για τις κοινωνικές επιστήμες
“Η κοινωνιολογική φαντασία είναι η ικανότητα να βλέπουμε τις ατομικές μας εμπειρίες, τις προσωπικές δυσκολίες και τα επιτεύγματά μας εν μέρει ως αντανάκλαση των κοινωνικών διευθετήσεων του τόπου και της εποχής μας.” ― C. Wright Mills (1959)